MÁY CẤP VÀ BẮN VÍT TỰ ĐỘNG

MÁY CẤP VÀ BẮN VÍT TỰ ĐỘNG

Giúp tăng độ chính xác và năng suất trong khâu lắp ráp linh kiện (1,5s/vít)